Om oss

Skat-Keskus OÜ grundades 1999. Vi erbjuder våra kunder omfattande service av design, installation och underhåll av ventilations-, klimat-, automatiserings- och elektroniksystem.

Företaget certifierades 2004 i enlighet med ISO 9001:2000 och certifikatet uppdaterades 2017 till den nya standarden ISO 9001:2015. Skat-Keskus verkar för närvarande på marknaden som ett dynamiskt, välorganiserat och flexibelt bolag. Certifierade och erfarna ingenjörer vid bolagets designavdelning utarbetar högklassiga kvalitetsprodukter för ventilation, luftkonditionering, automatisering och elektroteknik.

Installation av utrustning utförs av våra monteringsteam med professionella, erfarna och högt kvalificerade medarbetare.

Personalen vid Underhållsavdelningen kan fastställa eventuella problem som uppkommer i ventilations-, luftkonditionerings-, elektro-, automatiserings- och andra VVS-relaterade system, och sedan erbjuda den bästa lösningen på problemet.

Vi är också beredda att bygga om och modernisera föråldrade ventilationssystem, klimat-, automatiserings-, och elektroniksystem. Hela utbudet av tjänster gör det möjligt för oss att säkra vår del av marknaden, där vi helt uppfyller alla krav från våra många kunder.

Our website uses cookies. To agree to their use, click
OK