Tjänster

VVS-system

VVS-systemen i en byggnad tjänar till att skapa ett internt klimat som påverkar hälsan hos de personer som vistas där. Korrekt valda parametrar bidrar också till en minskning av elförbrukning och tillhandahåller nödvändiga förutsättningar för drift av maskiner och utrustning. Vi kan erbjuda våra kunder högkvalitativa serviceinstallationer och underhåll av VVS-system lämpliga för både civilt och industriellt bruk:

 • till- och frånluftsventilation
 • rökutsug (luckor, fläktar)
 • aspiration och stoftdämpning
 • kylning och luftkonditionering
 • lufttorkare och luftfuktare
 • automatisk klimatkontroll i byggnader


image
image

Elektriska system och automation

Elektriska arbeten kräver särskilda kunskaper om tekniska termer och elsäkerhet. Vår personal har A-kompetens, behörighetsgivande högre utbildning och många års erfarenhet för att garantera att kunden får hög kvalitet i alla slags elarbeten, inklusive sådana över 1000 volt:

 • installation av kablar och kabeldragningssystem
 • installation och koppling av olika typer av elektrisk utrustning
 • normal- och nödbelysning, LED-bakgrundsbelysning
 • jordning och blixtskydd (åskledare)
 • externa nätverk
 • elektrisk uppvärmning
 • montering och installation av ström och kontrollpaneler
 • design och teknik
 • kontrollsystem för civila och industriella byggnader

Underhåll av VVS-system

VVS-systemet i en byggnad är en kostsam och komplicerad mekanism och därför krävs regelbundet underhåll för att den kontinuerliga driften och de tekniska egenskaperna ska bibehållas. Vid underhåll förser systemet din byggnad med ett komfortabelt klimat och räddar budgeten från akuta reparationer. De förbrukningsartiklar och mekanismer som fastställs av tillverkarens fabriksbestämmelser ersätts i underhållsprocessen. En allmän kontroll av systemen görs för att tidigt upptäcka eventuella problem. Vårt tränade underhållsteam står redo att serva 24 timmar om dygnet:

 • kylning, luftkonditionering och värmesystem
 • ventilationssystem
 • automationssystem
 • elsystem
 • värmepumpar
 • kylutrustning
image
image

Rengöring av luftkanaler

Enligt kraven från den estniska brandkåren måste ägaren av byggnaden rengöra luftkanaler och spjäll minst en gång om året. Utöver brandskydd får lokalerna en anda av ren luft fri från damm, mögel och bakterier som orsakar virusinfektioner och allergier. Skat-Keskus utbildade och kvalificerade personal utför snabbt och effektivt:

 • rengöring av ventilationssystem och kanaler
 • kontroll av brandspjäll
 • rengöring av köksfläktar och fettavlopp
 • rengöring av luftkanaler för flerbostadshus
 • tillhandahållande av videoforskning och rapporter
 • dokumentation och utfärdande av rengöringscertifikat

Värmepumpar

Ett rum som värms upp med en värmepump gör det möjligt att spara upp till 80 % av elkostnaderna. En värmepump är en modern termisk maskin kapabel att transportera lågtempererad luft, jord eller vatten till ett hus för att värma upp det. Vi designar, säljer, installerar och underhåller alla typer av värmepumpar:

image

Isolering

Vi utför installation och underhåll av isolering. Under arbetet använder vi certifierat material som tillhandahåller de nödvändiga förutsättningarna. Vårt erfarna team kan arbeta med alla typer av isolering:

 • värmeisolering (kall och varm yta)
 • ljudisolering
 • isolering och beklädnad av metall
 • elvärme

image
image

Svetsning

Vårt företag har en bred erfarenhet av svetsarbeten både inom våra egna projekt och inom oberoende arbeten. Vi erbjuder leverans och installation av:

 • industriella rörledningar och pumpgrupper
 • ramar och stödstrukturer för utrustning
 • sekundärstålstrukturer och serviceområden
 • hydraulisk provning och visuell kontroll av svetsfogar


Our website uses cookies. To agree to their use, click
OK