Teenused

Tehnosüsteemid

Tehnosüsteemid võimaldavad luua hoones mikrokliima, mis mõjub soodsalt ruumides viibivate inimeste tervisele ja enesetundele. Samas võimaldavad õigesti valitud parameetrid vähendada energiakulu ning tagada vajalikud tingimused tehnika ja seadmete tööks. Me pakkume oma klientidele kvaliteetseid projekteerimis-, paigaldus- ja hooldusteenuseid nii elu- kui tootmishoonetes kasutatavate tehnosüsteemide osas:

 • sissepuhke- väljatõmbeventilatsioon
 • suitsuärastus (luugid, ventilaatorid)
 • aspiratsioon ja tolmuärastus
 • jahutus
 • kuivatus ja niisutus
 • ruumide kliima automaatjuhtimine
image
image

Elektrisüsteemid ja automaatika

Elektritööd nõuavad nii tehnilises kui ka elektriohutuse osas erilisi teadmisi. Meie spetsialistid peavad omama A-pädevust, kutseharidust ja pikaajalist kogemust, et garanteerida kliendile kõrge kvaliteedi igat liiki, sh üle 1000-voldise pingega, elektritöödel:

 • projekteerimine
 • kaablite ja kaabliliini aluste kandekonstruktsioonide paigaldamine
 • erinevate elektriseadmete paigaldamine ja lülitamine
 • töö- ja avariivalgustus, LED altvalgustus
 • maandus ja piksekaitse
 • välisvõrgud
 • elektrisoojendus
 • jõu- ja kontrollkilpide kokkupanek ja paigaldamine
 • juhtimissüsteemid tööstus- ja eluhoonetele

Tehnosüsteemide hooldus

Hoone tehnosüsteemid on kallis ja keeruline mehhanism, mille tõrgeteta tööks ja tehniliste karakteristikute säilitamiseks tuleb teostada regulaarselt hooldust. Hooldatud süsteem tagab Teie hoones mugava mikrokliima ja kaitseb eelarvet avariiremondi eest. Teeninduse käigus vahetatakse välja valmistajatehase reglamendi alusel paigaldatud kulumaterjalid ja –mehhanismid, viiakse läbi süsteemi üldine ülevaatus, et avastada varakult võimalikud probleemid. Meie spetsialistid on valmis 24 tundi ööpäevas teenindama:

 • ventilatsiooni-, jahutus- ja küttesüsteeme
 • hoone automaatikasüsteeme
 • elektrisüsteeme
 • soojuspumpaid
 • külmaseadmeid

image
image

Õhukanalite puhastus

Hoone omanik peab tuletõrjeameti nõuete kohaselt teostama õhutorustike ja õhukanalite puhastust mitte harvem kui 1 kord aastas. Lisaks tuleohutusele saavad ruumid puhta õhu, mis on vaba tolmust, hallitusest ja mikroobidest, mis omakorda tekitavad viiruselisi infektsioone ja allergiat. Firma Skat-Keskus koolitatud ja kvalifitseeritud personal viib kiiresti ja kvaliteetselt läbi ükskõik kui keerulise puhastuse:

 • ventilatsioonisüsteemide ja-kanalite puhastus
 • tuletõkkeklappide kontroll
 • köögi tõmbeseadmete ja rasvakanalite puhastus
 • korterelamute õhukanalite puhastus
 • videouuringute ja aruannete võimaldamine
 • puhastuse dokumenteerimine ja sertifikaadi väljastamine

Soojuspumbad

Ruumi kütmisel soojuspumba abil on võimalik säästa 80% elektrienergiakulust. Soojuspump – see on kaasaegne soojusmasin, mis on võimeline kandma üle õhu, maa või vee madalatemperatuurilise soojuse elamusse selle kütteks. Me projekteerime, müüme, paigaldame ja hooldame igat liiki soojuspumpe:

image
image

Isolatsioonitööd

Teostame isolatsiooni paigaldust ja hooldust. Töös kasutame sertifitseeritud materjale, mis tagavad vajalikud parameetrid. Meie kogenud spetsalistidele on jõukohane igat liiki isolatsioon:

 • soojusisolatsioon (külmad ja kuumad pinnad)
 • heli- ja müraisolatsioon
 • metalliisolatsioon
 • elektrisoojendus

Keevitustööd

Meie firma omab suurt kogemust keevitustööde osas, nii oma projektide kui ka iseseisvate tööde raames. Pakkume tarnimiseks ja paigaldamiseks:

 • tööstuslikud torustikud ja ja pumpade grupid 
 • raamid ja seadmete tugikonstruktsioonid 
 • sekundaarsed metallkonstruktsioonid ja teenindusplatvormid 
 • keevisõmbluste hüdrauliline katsetamine ja visuaalne kontroll 
image
Our website uses cookies. To agree to their use, click
OK