Geotermaalsed soojuspumbad

Geotermaalsed soojuspumbad

Geotermaalsed soojuspumbad võtavad soojust, erinevalt õhksoojuspumpdest, nii pinnasest kui veest. Maapind on unikaalne „ladu“, kuhu on akumuleerunud peaaegu pool kogu Maale kogunevast päikeseenergiast. Maapinnas säilitatav soojusenergia kogus ületab 500 korda kogu planeedi elanikkonna poolt aasta jooksul tarbitava energia kogust. Sellise süsteemi eelised seisnevad selles, et maapinna temperatuur on aasta ringi püsiv ja palju kõrgem ümbritseva keskkonna temperatuurist talvisel ajal. Nimelt seetõttu on taoliste süsteemide energiaefektiivsus kõrgem, kui õhksoojussüsteemidel. Konstruktiivselt on geotermaalsed soojuspumbad erilised maa- või veealuse kollektori olemasolu poolest, mis pinnases säilitatud soojust kogub ja üle kannab. Ülejäänud osas sarnanevad maasoojuspumbad õhk-vesi soojuspumpadega: sisemoodul, mis paigaldatakse elamu sisse pindalale suurusega 1.5 – 3 м2, mängib soojusvaheti ja jaoturi rolli, kust soojendatud vesi kandub üle radiaatoritele, põrandakütele ja kuumaveeallikatele. Kogu elektroonika ja juhimine asuvad samuti sisemoodulis, mille juhtimine toimub automaatrežiimis vastavalt seadistatud parameetritele ning olenevalt välis- ja siseõhu temperatuurist, vee temperatuurist ning selle kogusest. Vaatamata oma autonoomsusele, sisemoodulile peab olema tagatud ligipääs häälestamiseks ja hoolduseks. Geotermaalsed soojuspumbad sobivad ideaalselt keskmiste ja suurte pindadega majade kütmiseks, sõltumata nende planeeringust või korruste arvust. Selline lahendus on sobilik nii Teie uue maja jaoks, kui ka vana küttesüsteemi väljavahetuseks juhul, kui küttekulud on ülemäära suurteks paisunud. Neid pumpaid võib kasutada tootmis- ja äriruumide ning isegi paljukorteriliste elamute kütteks. Esmapilgul tundub, et paigalduskulud on kollektori paigaldamisega seotud kaevetööde kõrge hinna tõttu põhjendamatud, kuid tegelikult on see lahendus kõige energiaefektiivsem ja tulevikus võib küttekulude arvelt säästa kuni 80%. Pikaajalises perspektiivis saab selline süsteem olema nii energitarbimiskulude, kui ka hoolduskulude poolest kõige odavam. Nimelt seetõttu soovitatakse seda süsteemi eramajade omanikele, kelle käsutuses on piisavas koguses ja suuruses maad. Geotermaalse soojuspumbaga küttesüsteemi võib kasutada põhilise soojusallikana igas majas ja see on võimeline rahuldama kogu elanike sooja vee vajaduse. Erinevalt traditsioonilistest küttesüsteemidest (kateldest), geotermaalse soojuspumba jaoks ei lähe vaja eraldi katlamaja, kütuseladu, suitsutoru ning ka lõhn, tolm ja suits puuduvad.

Kuidas valida geotermaalset soojuspumpa?

Geotermaalse soojuspumba põhilisteks karakteristikuteks on selle nimivõimsus, soojustegur (СОР) ja agregaadi usaldusväärsus.
 • Seadme võimsus hakkab sõltuma teie ruumi eripärast: pindala, soojustuse kvaliteet, korruste arv, tubade arv, täiendavate soojusallikate ja soojakadude olemasolu. Geotermaalne soojuspump vajab piisavalt suurt kohta kollektori torude paigaldamiseks. Vajaliku pindala võib välja arvutada arvestusest umbes 2 – 3 m2 maad 1 m2 köetava pinna kohta. Õigesti valitud ja paigaldatud soojuspump võib hoida Teie kodu soojana ja hoolduskulud minimaalsetena üle 20 aasta.
 • Agregaadi soojustegurile (СОР) mõjub esmajärjekorras konstruktsiooni tüüp. Geotermaalsed soojuspumbad võivad omada erinevaid soojusallikaid ja erinevaid soojuse võtmise viise: vertikaalsed kollektorid, horisontaalsed kollektorid, veekogude põhja paigaldatavad kollektorid, põhjaveega kaevud. COP hakkab sõltuma ka pinnase liigist. Mootori inverteriga kompressorite mudelid on kõige tõhusamad. Need on tänu muudetavale kiirusele võimelised säilitama ruumis etteantud temperatuuri ilma kompressori sisse-/väljalülituse tsüklita, mis vähendab seadme energiatarbimist ja kulumit.
 • Olulist rolli mängib agregaatide vastupidavus, kuna mõjutab seadmete tööiga ja efektiivsust Eesti kliima tingimustes. Meie poolt müüdavad seadmed on esitletud soodsalt nii kohalikul, kui ka skandinaavia turul, kindlustades elamud soojusega pikaajaliselt ja efektiivselt. Meie spetsialistid omavad suurt kogemust taoliste süsteemide paigaldamise osas, mis annab tellijale kindlustunde ning garanteerib reaalse kokkuhoiu ja tasuvuse tulevikus.
Geotermaalsete soojuspumpade eelised:
 • Võimalus kasutada kuumaveevarustuseks
 • Võimalus kütta tõhusalt suurepinnalisi objekte
 • Võimalus kasutada põrandakütte- ja radiaatorisüsteemi
 • Kõige madalamad kütte- ja hoolduskulud
 • Võimalus paigaldada elamusse, kuhu on juba paigaldatud
 • traditsiooniline küttesüsteem
 • Seadme vastupidavus ja usaldusväärsus (üle 20 aasta) õige paigalduse ja hoolduse korral
 • Pumba efektiivsus ei sõltu välisõhu temperatuurist
 • Kokkuhoid kütte arvelt kuni 80%
Geotermaalsete soojuspumpade puudused:
 • Vajab elamus eraldi kohta siseplokki paigaldamiseks
 • Kollektori torude paigaldamiseks vajalike mullatööde tõttu on kallim, kui teised pumbad.
Our website uses cookies. To agree to their use, click
OK