Soojuspumbad

Mis on soojuspump?

Ruumi kütmise korral soojuspumba abil on Teil võimalik säästa elektrienergia kulude arvelt kuni 80% aastas. Kuidas seda tehakse? Soojuspump – see on kaasaegne soojusmasin, mis on võimeline kandma üle madalatemperatuurilist soojust õhust, pinnasest või veest elamusse selle kütteks. Soojust ammutatakse aurustiks nimetatava seadme abil, kus külmaine (freooni) rõhu järsu vähenemise tulemusel toimub selle aurumine, mis võtab ümbritsevast keskkonnast ära soojust. Soojus antakse majja kondensaatori abil, kus külmaine temperatuur on kokkusurumise tagagajärjel 85-125 oС. Seejärel kannab soojendatud külmaine soojuse edasi teisele soojuskandjale: õhule või veele. Aurusti ja kondensaator on omavahel ühendatud torustikega, milles on külmaine, mille kokkusurumist teostatakse kompressoriga ja mis omakorda vajab elektritoidet. Soojuspumpade efektiivsus seisneb selles, et nad mitte ei tooda soojust, vaid kannavad seda üle väliskeskkonnast (õhk, vesi, pinnas). Niisiis, teatud tingimustel tuleb 5 kW soojusenergia ülekandeks ruumi seadmel kulutada 1 kW elektrienergiat. Sellisel juhul moodustab seadme soojustegur (COP) 5 ühikut, mis on seadme efektiivsuse näitaja. СОР sõltub pumba tüübist ja mudelist, aga ka ümbritseva keskkonna temperatuurist: mida kõrgem koefitsient, seda efektiivsem soojuspump. Reeglina asub see koefitsient 2 kuni 5 piires. Soojuspump – see on pikaajaline investeering ning seetõttu tehke see, parima lahenduse leidmiseks, ülesandeks meie inseneridele, kes aitavad valida välja Teile sobiva soojuspumba, mis kindlustab Teie kodu soojusega ja aitab reaalselt kütte arvelt kokku hoida.

Millised soojuspumbad on olemas?

Soojuspumbad võivad olla jaotatud tingimisi 2-ks tüübiks: need, mis kasutavad soojuskandajana maja sees õhku, ja need, mis vett. Neid nimetatakse vastavalt õhk-õhk ja õhk-vesi soojuspumpadeks. Mõlema tüübi puhul on soojusallikaks välisõhk. Kaasaegsed õhksoojuspumpad säilitavad oma efektiivsuse ümbritseva temperatuuri juures kuni -25 oС, kusjuures nad annavad soojusenergiat rohkem, kui elektrienergiat tarbivad. Nende süsteemide erinevus seisneb selles, et üks neist (õhk-õhk) kasutab soojuskandjana õhku, mis läbides Teie toas oleva sisemise mooduli (õhukonvektor), soojeneb ja kandub tagasi ruumi. Sisemine moodul võib olla erineva teostusega ning see võib olla paigaldatud seinale, põrandale või ehitatud sisse lakke. Õhk-vesi soojuspumbas mängib soojuskandja rolli vesi, mis peale soojendamist kantakse üle kütteradiaatorite, põrandakütte ja boileri kontuurile. Siinkohal võiks tõsta esile veel ühe soojuspumba tüübi: geotermaalne soojuspump. Seda tüüpi pump erineb teistest selle poolest, et soojust ammutatakse pinnasest või veest, mis on aastaringselt, isegi pakastel talvekuudel, piisavalt stabiilse plusstemperatuuriga (4-5 oС). Nendes süteemides kasutatakse soojuskandjana maja sees samuti vett. Soojuspumba valikul ja mitmelt firmalt pakkumise küsimisel ei tasuks juhinduda ainuüksi hinnast. Need pakkumised võivad mitte alati olla samaväärsed ning paigaldatud soojuspump võib Teie ootusi mitte rahuldada. Madal hind võib osutuda kokkuhoiu tulemuseks pakutava soojuspumba kvaliteedi, tõhususe või mugavuse arvelt.
Our website uses cookies. To agree to their use, click
OK